EVAT จับมือ สอวช. ลุยเปิดตัวโครงการเเข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดเเปลงเพื่อธุรกิจในอนาคต หวังสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ต่อยอดการพัฒนาในเชิงพาณิชย์

         เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ อุปนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าฝ่ายวิชาการ เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้งานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาทั้งในรูปแบบของการนำรถจักรยานยนต์แบบเดิมมาดัดแปลง และการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย และเพื่อให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และผู้ประกอบการที่สนใจนำต้นแบบจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งทางสมาคมฯจะจัดทั้งในรูปแบบการอบรมและการแข่งขัน
         ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า “ทางสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอย่างสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เพื่อพัฒนาบุคลากร อย่างนักศึกษา เเละประชาชนที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เเละเเนวคิด ให้ได้มีพื้นที่ เเสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ เพื่อโอกาสในการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคต” 

         คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวว่า “สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในทุกแพลตฟอร์ม และเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในวงกว้าง สมาคมฯจึงได้ริเริ่มโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาระบบขับเคลื่อนและควบคุม รวมถึงการออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อต่อยอดโอกาสในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต”

         ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการนี้เพื่อ 

         1. สร้างการรับรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้ากับภาครัฐ และภาคประชาชน

         2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรม และความปลอดภัย

         3. เพื่อให้เกิดแนวคิดการออกแบบ และสร้างจักรยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นภายในประเทศ 

         4. เป็นแนวทางในการทำโมเดลธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นภายในประเทศไทย 

         5. เพื่อเป็นการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนกับทีมงานผู้เข้าร่วมแข่งขัน

         โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องนำเสนอแนวคิดและแผนงานในการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเสมือนจริง พร้อมส่งรายงานการดำเนินการทุก 2 สัปดาห์ต่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอีกด้วย


         ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า และหัวหน้าโครงการดังกล่าว เผยว่า “โครงการแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านี้ จะไม่เป็นเพียงการแข่งขันเท่านั้น แต่เป็นก้าวสำคัญของคนไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมระบบควบคุม ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้เล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรทั้งนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนารถยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดแนวคิดการออกแบบตามหลักวิศวกรรม และตระหนักถึงความปลอดภัย ตลอดจนขยายไปสู่การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆรวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ด้านอุตสาหกรรมรถดัดแปลงได้”

         ในส่วนของรางวัลสำหรับการแข่งขันครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสถาบันการศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยรางวัลชนะเลิศมีเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท ทุกรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนข้างต้น ซึ่งการแข่งขันภาคสนามจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2565 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ :  " แบบฟอร์มรับสมัคร "   ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565


         เนื่องด้วยบริษัท วี กรีนเนอร์ จำกัด (V Greener Co.,Ltd.) สนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชนเสมอมา และเชื่อมั่นว่านักเรียนนักศึกษามีความสามารถและศักยภาพที่จะผลักดันวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้พัฒนาทัดเทียมกับนานาประเทศ

         บริษัท วี กรีนเนอร์ จำกัด (V Greener Co.,Ltd.)  มีความยินดีอย่างยิ่ง  ที่เกิดโครงการดีๆ  โครงการเเข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดเเปลงเพื่อธุรกิจในอนาคต  บริษัท วี กรีนเนอร์ จำกัด (V Greener Co.,Ltd.)  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะจุดประกายและเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในระดับอาชีวศึกษา  สร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า  ต่อยอดการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป

         บริษัท วี กรีนเนอร์ จำกัด (V Greener Co.,Ltd.)  จึงขอนำเสนอชุดอุปกรณ์ดัดแปลงรถจักรยานยนต์น้ำมันเป็นไฟฟ้า  เพื่ออำนวยความสะดวกสถานศึกษาในการสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ดัดแปลงรถจักรยานยนต์น้ำมันเป็นไฟฟ้า  ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ  ทั้งรุ่น  1200W/1500W และ 2000W  ตอบสนองในโครงการเเข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดเเปลงเพื่อธุรกิจในอนาคต  และบริการจัดการเทรนนิ่งสอนอบรมในการใช้และประกอบชุดอุปกรณ์ดัดแปลงรถจักรยานยนต์น้ำมันเป็นไฟฟ้า  จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดเเปลงเพื่อธุรกิจในอนาคต

         หากสถาบันการศึกษาใดต้องการสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ดัดแปลงรถจักรยานยนต์น้ำมันเป็นไฟฟ้าไปเพื่อประกอบการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติจริงในหลักสูตรของสถาบัน ทาง บริษัท วี กรีนเนอร์ จำกัด (V Greener Co.,Ltd.) มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะบริการให้สถาบันการศึกษา บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนานักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคต เพื่อรองรับโลกแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า


รายการอุปกรณ์ดัดแปลงรถจักรยานยนต์น้ำมันเป็นไฟฟ้า รุ่น 1200W / 1500W และ 2000W
         สอบถามเพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคาโปรดติดต่อที่

       บริษัท วี กรีนเนอร์ จำกัด (V Greener Co.,Ltd.)

         โทร. 064-258-6580         ขอเชิญเข้าร่วมสมัครแข่งขัน "โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต"(Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564

         คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน


         ประเภทสถาบันการศึกษา

         1.ต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษากำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดไม่เกินระดับปริญญาตรี

         2.แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 3-5 ท่าน จากสถาบันการศึกษาเดียวกัน

         3.ต้องมีอาจารย์ในสถาบันที่ศึกษาอยู่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

         4.ต้องได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา

         ประเภทประชาชนทั่วไป

         1.ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

         2.ประกอบบุคคลทั้งหมด จำนวน 3-5 ท่าน

         3.ต้องไม่เป็นบุคลากรและ/หรืออาจารย์ในสถาบันที่ศึกษา
         กรอกใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ที่นี่  :  " แบบฟอร์มรับสมัคร "   หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่

         หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่

       บริษัท วี กรีนเนอร์ จำกัด (V Greener Co.,Ltd.)

         โทร. 064-258-6580

V GREENER CO.,LTD


กลุ่มผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก การศึกษา เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ผลงานของบริษัทประกอบไปด้วย งานด้านพลังงานทางเลือก ยานยนต์ไฟฟ้า การทำฟาร์มอัจฉริยะและระบบพลังงาน
ระบบการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล การพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบ AI (Artificial Intelligence)
และการร่วมพัฒนาธุรกิจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาทุกปัญหาและข้อจํากัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงานทางเลือก
สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ ด้วยความรู้ ความสามารถ ความชํานาญการและเชี่ยวชาญ
ซึ่งตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตของทีมงานและบุคลากรของบริษัท

บริษัท วี กรีนเนอร์ จำกัด
ALTERNATIVE ENERGY INNOVATION

Laudem latine persequeris id sed, ex fabulas delectus quo. No vel partiendo abhorreant vituperatoribus.


V GREENER - SERVICES


รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

EV (Electric Vehicle)

& innovayion Technology

EV Bike

EV Car

Modified Hybrid

Solar Charger Station

Solar Cell


คอร์สเรียน

Training Course

Train the trainer

Training Course

Knowledge Course


App เรียกช่าง

เรียกช่างซ้อมจักรยานยนต์ไฟฟ้า

สินค้าและบริการของเรา

  • ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์
  • คอร์สเรียน
  • App เรียกช่าง

Product

Product

Product

Product

training Course

training Course

Product

Product

training Course

training Course

training Course

training Course

Copyright © 2021 .V Greener Co.,Ltd. All rights reserved